Fy ngwaith, fy ffordd

Mae dod o hyd i’r swydd iawn yn brofiad gwahanol i bawb. P’un ag ydych yn chwilio am eich swydd gyntaf, symud i ddiwydiant newydd neu gweddu gwaith i’ch bywyd teuluol, gall Fy Ffordd i Mewn eich helpu.

Mae Fy Ffordd i Mewn yn rhannu straeon a chyngor gan bobl mewn gwaith a chyflogwyr ledled y DU. Fe welwch awgrymiadau i’ch helpu i ehangu’ch profiad a nifer y swyddi y mae gennych fynediad atynt yn ogystal â gwybodaeth am y diwydiannau sy’n debygol o fod â swyddi gwag yn y dyfodol. Os ydych yn cael eich ysbrydoli gan un o’n straeon, gallwch hyd yn oed ymgeisio am swydd ar Ddod o hyd i Swydd.

Straeon


"Rhoddodd hwb i’m hyder"

Mae Liam yn gweithio mewn caffi ac yn disgrifio sut y mae gwirfoddoli wedi rhoi’r sgiliau iddo i gael ei swydd.

“Rwy'n falch ohonof fy hun”

Mae Vicky yn gweithio yn y diwydiant gweithgynhyrchu. Mae’n sôn am sut mae rhaglen datblygu peirianneg wedi ei helpu i gael gwaith parhaol.

“Rwyf wrth fy modd yn gweithio yma”

Mae Alan yn ei swydd gyntaf, yn gweithio fel cynorthwyydd cwsmer. Mae’n sôn am sut mae’r rôl wedi rhoi hyder ychwanegol iddo.

“Mae'n waith o'r cychwyn”

Mae Wasi yn beiriannydd yn yr RAF ac yn disgrifio ei daith gyrfa hyd yn hyn.

Cyngor


Cyfleoedd gyrfa lletygarwch yn y sector gwyliau antur

Mae Farrah, Prentis Gweithredwr Peiriannau, yn rhannu ei phrofiadau o fod yn Beiriannydd Byddin Frenhinol Brydeinig a’r hyfforddiant sydd ar gael.

O gynorthwyydd cwsmer i reolwr siop

Mae Sally, sy’n gweithio i Boots DU, yn rhannu ei siwrnai o Gynorthwyydd Cwsmer manwerthu i Reolwr Siop.

Beth sydd gan letygarwch i’w gynnig

Mae Kate Nicholls, Prif Swyddog Gweithredol Lletygarwch y DU, yn sôn am y sector lletygarwch a’r gwahanol gyfleoedd sydd ar gael.

Dechrau gyrfa newydd?

Mae’n bwysig bod yn barod am bopeth sy’n dod gyda gyrfa newydd – o gofio enwau di-ri i ddod â’ch dogfennau Yswiriant Gwladol. Fe wnaethom ni siarad ag ymgynghorydd y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol, Rosy, i ddarganfod ei chynghorion am ddechrau swydd newydd.

Ystyried dychwelyd i'r gwaith ar ôl egwyl gyrfa?

Ydych chi’n ystyried dychwelyd i’r gwaith yn dilyn egwyl gyrfa? Ydych chi’n meddwl lle i ddechrau?

Dod o hyd i swydd


Chwilio am swyddi

Dewch o hyd i swydd sy’n gweithio i chi heddiw gyda’r porth Dod o hyd i Swydd – chwiliwch yn ôl lleoliad, sector, cyflog a mwy a dod o hyd i’ch swydd berffaith.

Eisiau rhannu eich stori?

Trydarwch drwy ddefnyddio #fyfforddimewn i ddweud wrthym am eich taith gyrfa, neu cysylltwch â

MyWayInCampaign@dwp.gsi.gov.uk